Onderzoek en publicaties

Het Meesterschapsproject voor Grieks en Latijn is ondergebracht bij de Amsterdamse universiteiten en wordt gecoördineerd door Suzanne Adema. Meesterschap Grieks en Latijn stimuleert en verspreidt vakdidactisch onderzoek naar de schoolvakken Griekse Taal en Cultuur en Latijnse Taal en Cultuur. Er wordt samengewerkt met de Vereniging Classici Nederland, wetenschappers van de landelijke onderzoeksschool OIKOS, tijdschrift LampasStichting Leerplan Ontwikkeling, de vakdidactici van de lerarenopleidingen en docenten uit het voortgezet onderwijs.

Voor docenten in het voortgezet onderwijs en op de universiteit

Voor docenten en wetenschappers 

 • Deelname aan het Forum VO/WO van de Vereniging Classici Nederland.
 • Stimuleren van samenwerking tussen wetenschappers, vakdidactici en docenten. Een mogelijke vorm daarvoor is een Docentontwikkelteam (DOT) of Professionele Leergemeenschap (PLG). Uit de PLG Taalverwerving en Taalbeschouwing GTC en LTC is een lessenserie en een boek voortgekomen.

Onderzoek

Publicaties

 • Adema, S.M. 2017. Taalverwerving en Taalbeschouwing Grieks en Latijn. Vakdidactische kennisAmsterdam: Amsterdam University Press.
 • Adema, S.M. 2017. ‘Griekse taal en cultuur en Latijnse taal en cultuur in de lerarenopleiding’ Grieks Latijn KBkatern3, in G. Geerdink en I. Pauw (eds.) Kennisbasis lerarenopleiders. Katern 3: inhoud en vakdidactiek op de lerarenopleidingen, 249- 256.
 • Adema, S.M. en A. van der Plaat. 2017. Leerplankader Griekse en Latijnse taal en cultuur. Een voorbeelduitwerking voor de onderbouw. SLO, Enschede.
 • Adema, S.M. 2017. ‘Geef leerlingen ruimte om de Aeneis te interpreteren’. Lampas 50.1, 96-114.
 • Adema, S.M. 2016. ‘Tekenen met woorden’. Lampas 49.3, 311-318 (didactische bijdrage aan themanummer Ekphrasis).
 • Adema, S.M. en L.W. van Gils. 2016. ‘Wetenschap de klas in via Quamlibet.nl’. Lampas 49.2, 185-190.
 • Luger, S. 2016. ‘Een cola-tic of een glijdende schaal? Vertalingen beoordelen in de bovenbouw’. Lampas, 49 (1), 3-19.
 • Adema, S.M. en L.W. van Gils. 2015. ‘Epistularum genera multa. Een talige benadering van teksttypen in brieven van Cicero en Plinius.’ Lampas 48.1, 18-38.
 • Adema, S., S. Luger, K. van Oeveren (eds.). 2015. Vakdidactisch themanummer Lampas 48.3.
 • Adema, S. 2015. De spanningsboog. Een oefening in verteltechnische analyse op basis van een tweetalige tekstweergave. Lampas 48.3, 238-249.
 • Luger, S. 2015. ‘Vertalen in de bovenbouw: een mission impossible?’, Lampas 48.3. 213-226.
 • Van Oeveren, C.D.P. 2015. ‘’Sixteen and still not pregnant’. Tekstopdrachten bij GTC en LTC’, Lampas 48.3. 227-237.