Samenwerking

Voor docenten in het voortgezet onderwijs en op de universiteit

Voor docenten en wetenschappers 

  • Deelname aan het Forum VO/WO van de Vereniging Classici Nederland.
  • Stimuleren van samenwerking tussen wetenschappers, vakdidactici en docenten. Een mogelijke vorm daarvoor is een Docentontwikkelteam (DOT) of Professionele Leergemeenschap (PLG). Uit de PLG Taalverwerving en Taalbeschouwing GTC en LTC is een lessenserie en een boek voortgekomen.