Gepromoveerde en promoverende classici in het VO

Gepromoveerde en promoverende classici zijn vaak bereid op te treden als spreker, tweede lezer van universitaire scripties, bij PWS-vragen en in advies- of beoordelingscommissies op hun expertiseterrein. Hieronder kunt u van een aantal collega’s zien op welke terreinen zij expertise hebben en waarvoor u hen kunt benaderen. Als u vragen heeft of uw naam graag op de lijst ziet, dan kunt u contact opnemen met Lidewij van Gils.

VakdidactiekKokkie van Oeveren; Sandra Karten; Suzanne LugerVergiliusBoris Hoetjes;
Neo-LatijnRuben PoelstraHomerusNiels Koopman
Antieke GeneeskundeClarine Rijpstra-van DaalGalenusClarine Rijpstra-van Daal
ReceptieAmaranth Feuth;
Andrea Harbach
EpigrafieKaylee Branse
Germanen en KeltenBernt KerremansAntieke wijsbegeerteDaan Mulder
GenderSusanne BorowskiMythologieAndrea Harbach

Dr. A.G.B.M. (Amaranth) Feuth

Klassieke recepties in contemporaine Engelstalige literatuur;
Classical receptions in contemporary English-language literatures.

Amaranth Feuth is te benaderen voor een lezing, als 2e lezer scriptie, VO-WO-activiteiten, ontwikkeling lesmateriaal, nascholing, PWS-begeleiding, mentor docent-promovendi.
a.g.b.m.feuth@hum.leidenuniv.nl of cursus@anthosindeoudheid.nl, feuth@marecollege.nl.


Amaranth Feuth geeft als docent klassieke talen cursussen aan volwassenen en als docent Engels les aan het Marecollege in Leiden. Begin 2022 is zij gepromoveerd op een proefschrift over klassieke recepties van de meta-literaire onderwereldafdaling in Engelstalige literatuur uit de jaren ’80 van de vorige eeuw. Zij ondersteunt op dit moment Prof. dr. Antje Wessels van de Universiteit Leiden bij het opzetten van een onderwijsproject rondom klassieke recepties in contemporaine literatuur voor het vo en wo.
Amaranth Feuth is a teacher of ancient Greek and Latin, teaching courses to adults, as well as a teacher of English at Marecollege, a secondary school in Leiden, the Netherlands. Early 2022, she defended her PhD thesis on classical receptions of the meta-literary underworld descent in English-language literature from the 1980s. She is currently assisting Prof. dr. Antje Wessels of Leiden University in developing a classical receptions project for secondary and university education in the Netherlands.

For a brief impression, see: https://www.leidenartsinsocietyblog.nl/articles/lucas-explains-5.
Voor meer informatie, zie https://www.universiteitleiden.nl/en/staffmembers/amarantha-feuth#tab-1,
https://www.anthosindeoudheid.nl


Drs. B.C. (Boris) Hoetjes

Latijnse letterkunde; Vergilius; narratologie

Te benaderen voor:
lezing, gastcollege,
ontwikkeling lesmateriaal,
nascholing, begeleiding PWS
b.c.hoetjes@uva.nl

Boris Hoetjes is als docent klassieke talen verbonden aan het Berlage Lyceum in Amsterdam. Daarnaast werkt hij als PhD-onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn onderzoek richt zich op de verteltechnische aspecten van ambiguïteit en meerstemmigheid, in het bijzonder die in Vergilius’ Aeneis.


Dr. B.J.P (Bernt) Kerremans

Oude Geschiedenis, Romeinse geschiedenis, Antieke herinneringscultuur, Oude Germanen en Kelten, Romeins-Germaanse confrontaties, Sociologische traumatheorieën en theorieën m.b.t. collectieve/culturele herinneringen.

Hij is te benaderen voor een lezing, gastcollege, 2e lezer scriptie, promotiecommissie, VO-WO-activiteiten, ontwikkeling lesmateriaal, Klassieken in het PO, nascholing, begeleiding vakdidactisch onderzoek..
bernt.kerremans@gmail.com

Bernt Kerremans is docent geschiedenis op een VWO-HAVO-school in Oosterhout (NB). In 2019 promoveerde hij aan de Radboud Universiteit Nijmegen met een proefschrift getiteld ‘Terror Germanicus. Germanendreiging en memoria in de Late Romeinse Republiek en de Keizertijd.’ Zijn onderzoek richt zich op de vorming van collectieve trauma’s als gevolg van militaire nederlagen en de doorwerking daarvan in het collectieve geheugen van de Romeinse samenleving. Parallel hieraan onderzoekt hij de ontwikkeling van het antieke barbarenbeeld van zoals zich dat gevormd en ontwikkeld heeft tegen de achtergrond van de Romeinse oorlogen tegen de Cimbren en Teutonen, de Romeins-Germaanse confrontaties ten tijde van Julius Caesar en de zgn. Varusslag.


Meer informatie: https://radboud.academia.edu/BKerremans.


Dr. N. (Niels) Koopman

Griekse taal- en letterkunde; ekphrasis; epos; Homerus

Niels Koopman is docent Latijn en Grieks aan Het 4e Gymnasium te Amsterdam. Hij is gepromoveerd op het proefschrift Ancient Greek Ekphrasis: Between Description and Narration. Hij werkt ook voor uitgeverij Eisma, waar hij lesmethodes en examenbundels maakt.

https://uva.academia.edu/NielsKoopman


Dr. C.D.P. (Kokkie) van Oeveren

Vakdidactiek; geïntegreerd cultuur- en taalonderwijs

VLUU L100, M100 / Samsung L100, M100

Te benaderen voor lezing, gastcollege, 2e lezer scriptie, promotiecommissie, VO-WO-activiteiten, ontwikkeling lesmateriaal, nascholing, begeleiding vakdidactisch onderzoek.

c.d.p.van.oeveren@vu.nl

Kokkie van Oeveren is werkzaam als vakdidactica GLTC aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Daarnaast werkt zij als docent GLTC aan het Sint Ignatius Gymnasium te Amsterdam. Haar onderzoek richt zich op de didactische vormgeving van intercultureel bewustzijn in het klassieke talenonderwijs.

https://nl.linkedin.com/in/kokkie-van-oeveren-11283931
https://www.slo.nl/thema/vakspecifieke-thema/klassieke-talen/ithaka/


Drs. R.A.E. (Ruben) Poelstra

Neolatijnse literatuur, klassieke receptie, epische traditie, Vergilius, Sannazaro, Vida

Te benaderen voor lezing, gastcollege, VO-WO-activiteiten, ontwikkeling lesmateriaal
r.a.e.poelstra@hum.leidenuniv.nl

Ruben Poelstra is a teacher of Latin and Greek at the Utrechts Stedelijk Gymnasium and, since august 2021, a parttime PhD at Leiden University. His research is focused on the epic tradition in Neo-Latin, specifically the way in which classical authors such as Virgil were used by Christian epicists in the Italian Renaissance. The poets that serve as primary case studies are Sannazaro, author of the De Partu Virginis, and Vida, author of the Christiad.

https://www.universiteitleiden.nl/en/staffmembers/ruben-poelstra#tab-1


Drs. C.M. (Clarine) Rijpstra-van Daal

Galenus; antieke geneeskunde; onderwijsgeschiedenis.

Promotieonderzoek: Galenus’ visie op onderwijs.

Tot het proefschrift klaar is alleen voor gastlessen over Galenus in het kader van de lesmodule ‘Galenus – arts, filosoof, retoricus’ (Primavera Educatief, 2021).

c.m.rijpstra-vandaal@uu.nlDr. S. (Susanne) Borowski

Gender in de Griekse literatuur; Amazonen.

Susanne Borowski is docente Klassieke Talen aan het St. Ignatiusgymnasium in Amsterdam. In haar boek “Penthesilea und ihre Schwestern – Amazonen als Bauform des Heldenepos” onderzoekt ze de constructie van gender en laat zien, dat Amazonen een structuurelement van het epos zijn. Ze heeft in Duitsland een aantal vakdiactische publicaties op haar naam staan.


K.M. (Kaylee) Branse MA  

Latijnse epigrafie, Antieke herinneringscultuur, Ostia (Antica)  

Te benaderen voor: 

Lezing, gastcollege, ontwikkeling lesmateriaal, VO-WO-activiteiten 

kaylee.branse@ru.nl 


Kaylee Branse is docente Grieks en Latijn en promovenda aan de Radboud Universiteit. Haar onderzoek richt zich op herinneringscultuur en identiteitsvorming bij de Romeinen in Latijnse epigrafie.  

https://www.linkedin.com/in/kaylee-branse/


Mr. drs. D.E. (Daan) Mulder

Antieke Wijsbegeerte, (Neo-)platonisme, Plotinus

Te benaderen voor o.a. gastles, begeleiding profielwerkstuk, VO-WO-activiteiten, ontwikkeling lesmateriaal

d.e.mulder@uu.nl

d.mulder@haganum.nl

Daan Mulder is docent-promovendus aan de Universiteit Utrecht en daarnaast docent Klassieke talen op het Gymnasium Haganum (Den Haag). Hij werkt sinds 2021 aan het promotieonderzoek ‘Expressing the Inexpressible. Anchoring Plotinian Innovations’: hij bestudeert de literaire stijl van de neoplatonist Plotinus en de rol van die stijl bij het verspreiden van het innovatieve gedachtegoed van deze grondlegger van het neoplatonisme. Het onderzoek wordt mogelijk gemaakt door een OIKOS/Anchoring Innovation-promotiebeurs voor leraren.


https://www.uu.nl/medewerkers/DEMulder

https://anchoringinnovation.nl/projects/expressing-the-inexpressible-the-linguistic-and-literary-style-of-plotinus


Dr. P.J. (Pieter) van den Broek

Flavische poëzie, Vergilius, Ovidius, Latijnse epiek, intertekstualiteit, narratologie

Profile photo of Pieter van den Broek

Te benaderen voor lezingen, gastcolleges, samenwerkingen, PWS-begeleiding, nascholing, ontwikkeling lesmateriaal

p.j.vandenbroek@uva.nl; p.vandenbroek@stgs.nl

Pieter van den Broek is docent klassieke talen op het Stedelijk Gymnasium Schiedam en gastonderzoeker aan de UvA, waar hij regelmatig college geeft. Hij promoveerde in 2021 aan dezelfde universiteit op zijn proefschrift Embedded Narratives in Silius Italicus’ Punica: A Narratological, Intertextual, and Intratextual Approach bij prof. Irene de Jong en dr. Mark Heerink. Daarin beschrijft hij de rol van ingebedde verhalen in Silius’ epos over de Punische oorlogen. Dit onderzoek werd gefinancierd met een NWO-promotiebeurs voor leraren.


Annelies Koolen

Xenophon,  Arrianus, cavalerie en paardentraining in de Oudheid, specifiek Athene en Romeinse en Numidische cavalerie in Tweede Punische Oorlog; militaire rijkunst door de eeuwen heen; Slavische talen; Russische, Servische en Kroatische literatuur. 

Annelies Koolen

Te benaderen voor lezingen, gastcolleges, samenwerkingen, PWS-begeleiding, nascholing, ontwikkeling lesmateriaal

frugalitasweert@gmail.com


Dr. A. (Andrea) Harbach

Mythologie; wereldliteratuur; vergelijkende literatuurwetenschap; receptiegeschiedenis; literatuurtheorie en interpretatie

Te benaderen voor: lezingen, gastcolleges, VO-WO-activiteiten, ontwikkeling lesmateriaal, begeleiding PWS, samenwerkingen en als 2de lezer van scripties.

https://www.rug.nl/staff/a.harbach/

Andrea Harbach werkt als docente Griekse en Latijnse Taal en Cultuur en docente onderzoeksvaardigheden op het Christelijk Gymnasium Beyers Naudé te Leeuwarden. Daarnaast is zij docente aan de Rijksuniversiteit Groningen: aan de interdisciplinaire faculteit University College geeft zij colleges over wereldliteratuur (met name reisverhalen en epische verhalen), over mythes & verhalen in de hedendaagse politiek en maatschappij, en over interpretatie en literatuurtheorie.

Zij is aan de universiteit van Genève gepromoveerd op een proefschrift over vergelijkende mythologie en literatuur dat in 2010 is gepubliceerd onder de titel “Die Wahl des Lebens in der antiken Literatur” bij uitgeverij Winter, Heidelberg.

Haar actuele onderzoeksinteresses gaan over verhaallijnen in klassieke en hedendaagse (literair en niet-literaire) verhalen; (post)moderne interpretatie en de klassieken; Catullus en de receptiegeschiedenis van Lesbia.