Contact

Het Meesterschapsproject voor Grieks en Latijn is een landelijk project. Momenteel is het ondergebracht bij de Universiteit van Amsterdam (Lidewij van Gils) en de Radboud Universiteit Nijmegen (Ronald Blankenborg).

Reacties en suggesties voor de versterking, ontwikkeling en verspreiding van vakdidactische kennis betreffende de vakken GTC en LTC zijn van harte welkom bij Lidewij van Gils en Ronald Blankenborg.