Contact

Het Meesterschapsproject voor Grieks en Latijn is ondergebracht bij de Universiteit van Amsterdam..

Reacties en suggesties voor de versterking, ontwikkeling en verspreiding van vakdidactische kennis betreffende de vakken GTC en LTC zijn van harte welkom bij vakdidactiekGW@uu.nl.