Contact

Het Meesterschapsproject voor Grieks en Latijn is ondergebracht bij de Universiteit van Amsterdam en wordt gecoördineerd door Suzanne Adema.

Reacties en suggesties voor de versterking, ontwikkeling en verspreiding van vakdidactische kennis betreffende de vakken GTC en LTC zijn van harte welkom bij Suzanne Adema.

Dr. S.M. (Suzanne) Adema

Promotor/begeleider, Universiteit van Amsterdam