Algemene info

Algemene info

Het Meesterschapsproject voor Grieks en Latijn (klassieke talen) is ondergebracht bij de Universiteit van Amsterdam. Meesterschap Grieks en Latijn stimuleert en verspreidt vakdidactisch onderzoek naar de schoolvakken Griekse Taal en Cultuur en Latijnse Taal en Cultuur.

Vanuit Meesterschap GTC en LTC geeft het team graag advies over het aanvragen van beurzen en over mogelijke samenwerkingen tussen wetenschappers, vakdidactici en docenten. Mogelijkheden voor beurzen zijn bijvoorbeeld DUDOC-ALFANWO of het Lerarenontwikkelfonds.