Algemene info

Algemene info

Het Meesterschapsproject voor Grieks en Latijn (klassieke talen) is ondergebracht bij de Universiteit van Amsterdam en wordt gecoördineerd door Suzanne Adema. Meesterschap Grieks en Latijn stimuleert en verspreidt vakdidactisch onderzoek naar de schoolvakken Griekse Taal en Cultuur en Latijnse Taal en Cultuur.

Vanuit Meesterschap GTC en LTC geeft Suzanne Adema graag advies over het aanvragen van beurzen en over mogelijke samenwerkingen tussen wetenschappers, vakdidactici en docenten. Mogelijkheden voor beurzen zijn bijvoorbeeld DUDOC-ALFANWO of het Lerarenontwikkelfonds.