Meesterschap Klassieke Talen

Meesterschapsteam Klassieke Talen

Het Meesterschapsteam Klassieke Talen houdt zich bezig met vakdidactische vraagstukken op het terrein van de Griekse en Latijnse Talen en Culturen. Onderwijs in de Klassieke Talen gaat vooral over de schoolvakken Griekse Taal en Cultuur (GTC) en Latijnse Taal en Cultuur (LTC) en de universitaire bachelor- en masteropleidingen Griekse en Latijnse Taal en Cultuur (GLTC) en Oudheidwetenschappen (OHW). Naast leerlingen in het VO en studenten in het WO zijn er meer doelgroepen van onderwijs over de Oudheid: aankomend docenten, waaronder zijinstromers, leerlingen in het PO en een brede groep belangstellenden. Concrete onderzoeksthema’s omvatten onder meer online didactiek, inclusiviteit, vertaaldidactiek, integratie van taal-, literatuur- en cultuuronderwijs, vakoverstijgende didactiek en geschiedenis van de vakdidactiek. Het Meesterschapsteam Klassieke Talen is ook betrokken bij de ontwikkeling en verspreiding van vernieuwend lesmateriaal en bij curriculumvernieuwing.

Het Meesterschapsteam Klassieke Talen ondersteunt onderzoeksaanvragen op het gebied van vakdidactiek (Dudoc-Alfa, Promotiebeurs voor Leraren), en is betrokken bij curriculumvernieuwing en professionalisering in het VO (curriculum.nu, nascholing, vernieuwend lesmateriaal) en het WO (vakdidactisch platform OIKOS, Educatieve Masterprogramma’s). In samenwerking met de vakdidactici van de UvA, RU, RUG, UL en VU werkt het Meesterschapsteam Klassieke Talen bovendien aan een handboek Vakdidactiek Klassieke Talen

Daarnaast is het Meesterschapsteam actief bij jaarlijkse publieksactiviteiten als de Klassieke Olympiaden en de Week van de Klassieken en onderhoudt het nauwe banden met organisaties als OIKOS (de landelijke onderzoeksschool op het gebied van de Griekse en Romeinse Oudheid), de Vereniging Classici Nederland (VCN), het Nederlands Klassiek Verbond (NKV), de Stichting het Zelfstandig Gymnasium (SHZG) en de Belangenvereniging Gymnasiale Vorming (BGV).

Jaarverslagen

De jaarverslagen geven een overzicht van de bezigheden en publicaties van het meesterschapsteam over de jaren 2017-2018, 2018-2019 , 2019-20202020-2021, 2021-2022 en 2022-2023.

Het meesterschapsteam Klassieke Talen bestaat uit:

Dr. L.W. (Lidewij) van Gils

Vakdidactisch meester, Promotor/begeleider, Universiteit van Amsterdam
Meesterschapsteam: Klassieke Talen

Dr. Suzanne Adema was actief in het meesterschapsteam van 2014 tot 2020