Agenda

15 februari 2021
online

Shared Antiquity: de toegankelijkheid van het gymnasium

Classici die zich zowel met vo als wo bezighouden en onderzoekers op het gebied van de Oudheid, verenigd in de onderzoeksschool OIKOS, bespreken op 15 februari in een online conferentie welke ervaringen men heeft met het inclusiever en toegankelijker maken van het vakgebied van de Griekse en Latijnse Taal en Cultuur. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Lidewij van Gils.