Lesmateriaal

Meesterschap Grieks en Latijn werkt samen met docenten uit het voortgezet onderwijs en wetenschappers bij het maken van lesmateriaal. Een voorbeeld van een dergelijke samenwerking is de publicatie ‘Augustus’ Ankers‘, een artikel en lesmateriaal dat Meesterschapslid Suzanne Adema en docente Sophie Dijkstra ontwikkeld hebben voor het Lampas-themanummer over Anchoring Innovation.

Het lesmateriaal wordt gepubliceerd op de website Quamlibet.nl.