Nascholing

Er is een behoorlijk groot landelijk aanbod in nascholing voor classici. De Vereniging Classici Nederland organiseert ieder jaar een jaarconferentie en, in samenwerking met een van de universiteiten, de VCN Nazomerconferentie. De Vrije Universiteit heeft ieder jaar een Klassieke Talendag en ook andere vakgroepen en uitgevers en distributeurs van lesmethoden bieden geregeld nascholingen aan.

Vanuit Meesterschap Grieks en Latijn worden bijdragen geleverd aan nascholingen. Ook organiseren we nascholingen waarin de verbinding gelegd werd tussen een vakinhoudelijk onderwerp en vakdidactiek, bijvoorbeeld over de Res Gestae van keizer Augustus.

Met groepen docenten buigen we ons vanuit Meesterschap ook in reeksen van bijeenkomsten over vakdidactische onderwerpen, bijvoorbeeld de Professionele Leergemeenschap over taalverwerving en taalbeschouwing in 2015-2016, met een boek als resultaat. In 2018-2019 heeft een groep docenten een docentencommentaar geschreven vanuit narratologische invalshoek bij het examenpensum Latijn 2020 (Vergilius).