Geen categorie

Inschrijving SCHOLAE 2022 geopend!

Per 1 september 2022 start SCHOLAE, de zijinstroomopleiding Griekse en Latijnse Taal en Cultuur. SCHOLAE leidt in drie jaar deeltijd op tot bekwaam en bevoegd docent Griekse Taal en Cultuur (GTC) en Latijnse Taal en Cultuur (LTC) in het voortgezet onderwijs.

Het eerste jaar SCHOLAE bestaat uit vier modules Grieks en vier modules Latijn die de taalverwerving en tekstbeheersing Grieks en Latijn van de cursist op het niveau B1 brengen. Alle modules worden aangeboden onder https://alfa4all.nl/, een initiatief van de Interuniversitaire Commissie Lerarenopleidingen (ICL) die is gelieerd aan de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU). Alfa4all is onderdeel van het Actieplan Academische Leraren, dat erop gericht is om de instroom van universitaire lerarenopleidingen te verhogen en het onderwijsaanbod te flexibiliseren.

Voor een beschrijving van de modules en om in te schrijven als cursist volg je deze link: https://alfa4all.nl/aanmelden/. Kies vervolgens de optie ‘Compleet SCHOLAE pakket’. De modules zullen goeddeels online draaien en deelname is kosteloos.

Succesvolle afronding van het volledige aanbod modules GLTC van Alfa4all biedt de cursisten een niveau die hen in staat stelt toegelaten te worden tot jaar 2 en 3 van SCHOLAE. In dat geval zijn er twee aanvullende aandachtspunten die bij zorgvuldige afweging toelating tot de voortgezette zijinstroomopleiding zullen bevorderen:

  • Cursisten hebben affiniteit met de schoolvakken GTC en LTC, bijvoorbeeld door een met goed gevolg afgelegd Centraal Schriftelijk Eindexamen in (een van) beide.
  • Cursisten zijn als eerstegraads bevoegd docent in een ander schoolvak werkzaam in het voortgezet onderwijs.

Als gevolg van de onzekerheid rond de zijinstroom-in-beroep regelingen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen is er op dit moment nog onvoldoende duidelijkheid over de vorm en de financiering van jaar 2 en 3 van SCHOLAE. Het spreekt vanzelf dat relevante ontwikkelingen zo snel mogelijk met cursisten gedeeld zullen worden. Voor wie niet kan wachten bestaat de mogelijkheid om de eerste twee modules Grieks en de eerste twee modules Latijn (zie voor een beschrijving https://alfa4all.nl/cursusaanbod-griekse-en-latijnse-cultuur-van-alfa4all/) te volgen in de periode februari-juli 2022. Ook in dat geval schrijf je in via https://alfa4all.nl/aanmelden/ maar stuur je bovendien een mailtje met je goede voornemen aan ronald.blankenborg@ru.nl.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.